Jak być szczęśliwym emerytem w Szwajcarii?

Szwajcaria od kilku lat jest liderem regularnego badania Natixis Global Asset Managent Global Retirement Index. Rok 2023 nie jest wyjątkiem. Ranking ten opiera się na analizie 150 krajów, biorąc pod uwagę przede wszystkim jakość życia i bezpieczeństwo finansowe. W 2023 r., podobnie jak w poprzednich latach, Szwajcaria utrzymała pozycję lidera.

Dość powiedzieć, że wysokość średniej emerytury w krajach europejskich jest wielokrotnie niższa niż w kraju alpejskim. A jeśli weźmiemy pod uwagę pełne płatności, w tym dobrowolne ubezpieczenie, to różnica w poziomie zabezpieczenia emerytów w Szwajcarii i reszcie Europy jest szacowana na rzędy wielkości. Analitycy przypisują sukces Szwajcarii rozwiniętej gospodarce w połączeniu z silnym systemem finansowym, który pozwala funduszom emerytalnym inwestować na rynku i zarabiać swoim klientom naprawdę dobry wzrost emerytury.

Polityka społeczna również odgrywa swoją rolę, zapewniając zarówno powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i innych dóbr publicznych, jak i ciągłe inwestycje w infrastrukturę i technologię. Nic nie jest jednak idealne. Jak zauważono w raporcie, Szwajcaria ma również problemy z zapewnieniem świadczeń emerytalnych. W szczególności badacze zwrócili uwagę na wyraźną aprecjację franka szwajcarskiego w wyniku odmowy Banku Centralnego Konfederacji wspierania stałego kursu wymiany franka w stosunku do euro.

Środek ten zaszkodził kieszeniom deponentów, w tym osób w wieku emerytalnym. Dodatkowo, wprowadzona w Szwajcarii ujemna stopa zwrotu z depozytów ma negatywny wpływ na skłonność do inwestowania w dobrowolne programy ubezpieczeń emerytalnych (w Szwajcarii programy te stanowią tzw. "trzeci filar" całego systemu ubezpieczeń emerytalnych).

Fundament szczęścia

System emerytalny w obecnym kształcie został ustanowiony w Szwajcarii w wyniku referendum federalnego przeprowadzonego w dniu 3 grudnia 1972 roku. System opiera się na trzech filarach (Säulen), z których każdy ma swoje specyficzne zadania. Pierwszy filar, w uproszczeniu, stanowi podstawowe państwowe ubezpieczenie emerytalne i opiera się na "Ustawie o ubezpieczeniu emerytalnym i ubezpieczeniu na wypadek śmierci".

Fundusz "pierwszego filaru" jest tworzony z solidarnych wpłat zarówno ubezpieczonych, jak i państwa. W Szwajcarii nie jest możliwe utrzymanie się wyłącznie z tej emerytury. Jeśli wpłacasz składki do pierwszego filaru tak długo, jak to możliwe (44 lata dla kobiet, 45 lat dla mężczyzn), minimalna wypłata emerytury może wynosić 1200 franków miesięcznie, co jest bardzo niską kwotą jak na Szwajcarię.

Drugi "filar" systemu emerytalnego składa się z płatności zarówno ubezpieczonego jako pracownika w pracy, jak i pracodawcy. Jest to regulowane przez "Ustawę o ubezpieczeniu zawodowym" ("Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenenen, - und Invalidenvorsorge"). Praktycznie wszyscy pracownicy płacą składki w ramach tego systemu; osoby samozatrudnione mogą to robić dobrowolnie.

Trzeci "filar" szwajcarskiego systemu emerytalnego jest dobrowolny. Inwestowanie w emeryturę w ramach tego "filaru" może odbywać się na podstawie niezliczonych opcji oferowanych klientom przez wiodące banki w kraju. To jest właśnie system dbania o własną emeryturę.

W Szwajcarii system dobrowolnych ubezpieczeń jest aktywnie wykorzystywany, ponieważ - co należy podkreślić - wiąże się ze znacznymi korzyściami podatkowymi. Składki te podlegają odliczeniu od podatku, co czyni takie inwestycje bardzo korzystnymi. Teoretycznie, korzystając ze wszystkich trzech filarów, można zarobić na emeryturę w wysokości 6000 franków miesięcznie, co jest już dobrą pensją na przeciętnym stanowisku kierowniczym.

Obiecane 64 lata czekają

Aby zostać szczęśliwym emerytem w Szwajcarii, trzeba jednak długo i ciężko pracować. Wiek emerytalny w tym kraju był kilkakrotnie zmieniany i obecnie wynosi 64 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od kilku lat niektóre partie polityczne w Szwajcarii aktywnie podnoszą kwestię podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat.

Komentarze

Dodaj komentarz