Pomoc i świadczenia dla osób powyżej 60 roku życia we Francji

We Francji osoby w wieku 60 lat i starsze nazywane są "seniorami". Status ten uprawnia je do świadczeń, pomocy społecznej i kart rabatowych w różnych obszarach, takich jak mieszkalnictwo, zasoby finansowe, dostawa żywności, transport i zajęcia rekreacyjne.

Pomoc społeczna dla osób starszych

Osoby w wieku powyżej 60 lat są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej w celu poprawy jakości codziennego życia. Aby otrzymać te świadczenia, należy przejść przez szereg procedur administracyjnych.

Zindywidualizowany zasiłek na samodzielność (Apa)

Apa to forma pomocy, która pokrywa całość lub część kosztów utrzymania w domu. Jest on wypłacany przez służby departamentu.

Aby otrzymać zasiłek, musisz mieszkać w domu, u krewnych, w rodzinie zastępczej lub w niezależnym domu.

Aby złożyć wniosek, należy udać się do rady departamentu, ratusza lub lokalnego centrum informacji dla osób starszych. Po rozpatrzeniu wniosku dokonywana jest ocena stopnia utraty niezależności. W zależności od stopnia utraty niezależności pomoc może się różnić:

  •  płatności za pomoc domową;
  •  pomoc w transporcie lub posiłkach;
  •  tymczasowe zakwaterowanie w instytucji lub u rodziny.

Zasiłek solidarnościowy dla osób starszych (Aspa)

Aspa to świadczenie dla emerytów o niskich dochodach mieszkających we Francji. Jest to miesięczny dodatek wypłacany przez fundusz emerytalny, a jego wysokość zależy częściowo od stanu cywilnego.

Zależy również od innych warunków:

  •  Wiek: musisz mieć co najmniej 65 lat;
  •  dochód: dochód pary nie może przekraczać 1 407,82 € miesięcznie.

Aby zakwalifikować się do świadczenia, należy złożyć wniosek do funduszu emerytalnego. Należy wypełnić formularz wniosku i odesłać go wraz z wymaganymi dokumentami.

Uzyskiwanie pomocy w pracach domowych

Jeśli wykonywanie codziennych obowiązków sprawia Ci trudność, możesz liczyć na pomoc domową. Osoba ta otrzyma zasiłek na pomoc domową. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku, tj. co najmniej 65 lat, oraz dochodu, tj. maksymalnie 906,81 euro miesięcznie w przypadku osoby samotnej i 1 407,82 euro w przypadku pary.

Wnioski należy przesyłać do lokalnej rady, do CCAS.

Jeśli nie spełniasz tych warunków, ale jesteś emerytem, skontaktuj się ze swoim funduszem emerytalnym. W niektórych przypadkach dostępna może być pomoc domowa.

Płatne posiłki

Po ukończeniu 65 roku życia, jeśli stan zdrowia nie pozwala już na samodzielne robienie zakupów i przygotowywanie posiłków, można uzyskać pomoc finansową na opłacenie dostawy posiłków.

W tym celu należy złożyć wniosek do lokalnego CCAS. Jeśli nie kwalifikujesz się do takiej pomocy, możesz skontaktować się ze swoim funduszem emerytalnym. Może on oferować podobną usługę.

Karty rabatowe dla osób starszych

Oprócz świadczeń socjalnych, osoby starsze mogą korzystać ze zniżek na rekreację, zdrowie i podróże.

Karta réduc-seniors zapewnia dostęp do szerokiej gamy zniżek za pośrednictwem wielu partnerów, którzy mogą zapewnić wysokiej jakości opiekę i usługi. W zamian za opłatę członkowską w wysokości 49 euro (z VAT) dla pary lub osoby samotnej, można cieszyć się następującymi korzyściami:

  •  do 52% zniżki na bilety do parków wakacyjnych i na pokazy;
  •  obniżenie kosztów wakacji od 5% do 40% dzięki rezerwacji u jednego z partnerów (wyjazdy, kempingi i hotele);
  •  Zafunduj sobie talasoterapię lub odkryj niezależne restauracje i winiarnie;
  •  obniżenie kosztów opieki zdrowotnej poprzez skorzystanie ze specjalnych stawek na ubezpieczenie zdrowotne, okulary i aparaty słuchowe.

Karta jest przeznaczona dla osób w wieku 55 lat i starszych.

Zniżki po okazaniu dowodu tożsamości

Za okazaniem dowodu tożsamości można również uzyskać znaczne oszczędności w życiu codziennym. Na przykład wiele kin i teatrów oferuje zniżki dla osób powyżej 60. roku życia. Jeśli chcesz odwiedzić muzea i zabytki, do których wstęp jest płatny, jest to również możliwe.

Ponadto dokument tożsamości uprawnia do korzystania ze specjalnych kart, takich jak Air France Senior Card, SNCF Senior+ Senior Card lub City Transport Senior Card.

Pamiętaj więc, aby zawsze okazywać swój dokument tożsamości. W wielu sytuacjach będziesz mógł skorzystać z ulg finansowych.

W wieku powyżej 60 lat możesz skorzystać z szerokiej gamy korzyści i zniżek, które ułatwią Ci życie.

 

Komentarze

commentator-icon

Dzięki za opublikowanie tego świetnego artykułu o rabatach i usługach oferowanych seniorom we Francji. Wiem, że tekst ten stanie się dla nich prawdziwą bibilioteką wiedzy, a może i hasłem do jakiejś sekretnej asymilacji seniorów we Francji, kto wie? Dostęp do ulg i specjalnych świadczeń to niezwykle istotna sprawa, bo jak powiedziałby pewien mądry francuski senior: "Rabat jest tym, co pozwala mi cieszyć się francuskim życiem, choć kolana już nie te". Mam ogromną nadzieję, że podkręcisz nastroje wszystkim Vendôme-ami i Bonifacio toczyć dyskusję pełną ożywienia!

Dodaj komentarz